Giới thiệu

Mình là 1 Blogger. Xuất thân là dân Công Nghệ. Nghề Nghiệp hiện tại là Digital Marketing. Mình cũng yêu thích việc đọc sách và viết blog.