Làm giàu qua chứng khoán ebook – William O’Neil

giau-tu-chung-khoan

Dựa trên nền tảng của hệ thống Canslim. Bao gồm những quy luật mua và bán cổ phiếu từ cuộc phân tích tổng quát các phiếu thành công nhất trong gần nửa thế kỷ gần đây.

Cuốn sách không chỉ tập trung vào vấn đề về giá cổ phiếu mà còn trình bày các yếu tố tăng trưởng của cổ phiếu, sự ảnh hưởng của thị trường. Có những cổ phiếu tăng trưởng hơn 50% trong một năm.
Ngoài ra thì tác giả còn nêu lên những sai lầm cơ bản của đa phần các ndt. Khó nhất của ndt là không xác định được khi nào nên bán, khi nào nên mua, khi nào thì nên cutloss, khi nào thì nên chốt lời.
Thật là một điều thiếu sót nếu ndt nào bỏ qua quyển sách này trong tủ sách đầu tư của mình.
Tải Sách PDFLàm giàu qua chứng khoán: tại đây
Link tải PDF khác: tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.