Ngân hàng phá sản? Người gửi tiền được đền bù ra sao?

ngan-hang-pha-san-boi-thuong-75-trieu-d

Về nguyên tắc, khi ngân hàng phá sản sẽ tiến hành các thủ tục phá sản giống như một doanh nghiệp thông thường? và nếu còn tiền thì sẽ thanh toán cho người gửi. Còn nếu không còn thì xem như người gửi mất tiền. 

Theo luật thì mức trả tiền gửi đối với người dân tại các tổ chức tín dụng khi bị phá sản bao gồm cả gốc lẫn lãi. Là không quá 75 triệu đồng. Như vậy, nếu bạn là cá nhân sẽ được bảo hiểm tiền gửi chi trả một mức tối đa là 75 triệu đối với mọi khoản tiền gửi. Không cần biết số tiền gửi là bao nhiêu?
ngan-hang-pha-san-boi-thuong-75-trieu-vnexpress
Người gửi tiền ngoài việc nhận được khoản đền bù từ bảo hiểm tiền gửi còn được nhận thêm tiền từ hoạt động thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng. 
Thứ tự ưu tiên chi trả đối với tài sản được thanh lý sẽ theo trình tự như sau: 
Đầu tiên là khoản vay đặc biệt, tiếp đến là những người gửi tiền. Rồi tới các tổ chức tín dụng liên ngân hàng, người sở hữu trái phiếu ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm. Cuối cùng mới là cổ đông của ngân hàng đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.